Be a volunteer
24/12/2020
İslam dünyasındaki gençlerin sorunları ICYF’nin raporunda

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, İslam dünyasındaki gençlerin karşılatıkları sorunlara ilişkin, “Gençler, ekonomik hareketsizlik ve sınırlı sosyal katılım, sağlık, eğitim ve beceri geliştirme konularında çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Gençliğin karşılaştığı bu tür büyük zorluklar, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi devletlerin sürdürülebilir kalkınmasını ve büyümesini de sınırlıyor.” dedi.

CYF’nin İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile birlikte yaptığı “2020 Yılında İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletlerinde Gençliğin Durumu” raporu, çevrim içi düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantıda konuşan ICYF Başkanı Ayhan, raporun, iki yılda bir gerçekleştirilen ve devletlerin katılımıyla hazırlanan bir araştırmaya dayandığını belirterek, “2018-2020 yılları arasında İİT’ye üye 56 ülkedeki gençlerin durumu incelendi. Devletlerin yanıtları, istatistik kurumlarının verilerinin incelenmesi ve odak grup araştırmalarıyla hazırlandı. Bu rapor, salgın öncesi dönemi de kapsadığı için salgının oluşturduğu etkileri de önceki dönemle kıyaslamak için önemli.” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde 500 milyon gencin yaklaşık yüzde 29’unun İİT üyesi devletlerde yaşadığını ifade eden Ayhan, “Her ne kadar dijital dünyada yaşıyor olsak da İİT üyesi devletlerdeki gençler, hala dijital dünyaya sınırlı erişime sahip ve teknolojik yenilikten eğitime ulaşmaya kadar uzanan fırsatlardan yararlanma açısından diğer ülkelere kıyasla daha dezavantajlı durumda.” dedi.

Ayhan, nüfuslarının çoğunluğunu oluşturan 15-24 yaş arası gençler için İİT üyesi devletlerin, durumlarını iyileştirme konusunda başarılı çalışmalar yürütse de bu grubun tahmin edilenden daha büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

Raporda İİT coğrafyasındaki gençlerin öne çıkan sorunlarına değinen Ayhan, “Gençler, ekonomik hareketsizlik ve sınırlı sosyal katılım, sağlık, eğitim ve beceri geliştirme konularında çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Gençliğin karşılaştığı bu tür büyük zorluklar, sadece gençliğin yapıcı ve sağlıklı gelişimini değil, aynı zamanda İİT üyesi devletlerin sürdürülebilir kalkınmasını ve büyümesini de sınırlıyor.” dedi.

“GENÇ İŞSİZLİĞİNİN YÜKSEK OLMASI EKONOMİK KALKINMAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Taha Ayhan, İİT üyesi devletlerin, geçen yıllarla karşılaştırıldığında eğitim ve beceri geliştirme alanında önemli başarılar elde ettiğini aktararak, 2018’de yapılan araştırmaya göre gençlerin yüzde 17,7’sinin okuma yazma bilmediğini, bunun sonucunda genç nüfusta işsizlik oranının yüksek olduğunu söyledi.

İşsizlik sorununa ilişkin bilgiler veren Ayhan, “İİT üyesi devletlerde gençler arasında yüksek işsizlik oranının ekonomik kalkınma, toplumsal katılım, uyum ve katılım açısından olumsuz sonuçları var. Gençlerin eğitim seviyesi, İİT üyesi devletlerde çok sayıda faktörden etkileniyor. Ekonomik istikrarsızlık, yoksulluk, çatışma ve savaşın yanı sıra sınırlı sosyal katılım ve cinsiyetle ilgili sorunlar gençlerin eğitimini tamamlama oranlarını engelliyor. İİT üyesi devletlerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, gençlere yönelik kaliteli eğitimi güçlendirmek ve geliştirmek için etkili politikalar üretmekten geçiyor.” diye konuştu.

Birçok üye devletin çalışma koşullarının gençler için umut verici olmadığını belirten Ayhan, şöyle devam etti:

“Yüksek işsizlik, düşük iş gücü katılımı ve gençlerin girişimciliğe sınırlı katılımı, İİT üyesi devletlerde gençler için bir dizi zorluk oluşturmakta. 2019’da genç işsizlik oranı yüzde 13,9’du ve bu rakam dünya ortalaması olan yüzde 11,8’i aşmıştır. Gençlerin iş gücüne katılımı açısından, İİT üyesi devletlerin ortalaması (yüzde 38,7) 2019’da dünya ortalaması olan yüzde 41,4’ün oldukça altında. Ayrıca, veriler cinsiyete göre incelendiğinde, erkek ve kadın işsizliği ve iş gücüne katılım oranları açısından önemli bir fark ortaya çıkmaktadır. Gençlere yönelik genel girişimcilik ekosistemi kolaylaştırıcı değil. Bunlar, diğerlerinin yanı sıra finansmana sınırlı erişim ve kayıt dışı ekonominin yaygınlığından kaynaklanmaktadır. İşsizlik ve makul ücretlerin olmayışı, sosyoekonomik gelişimi engelleyen genç göçünün başlıca belirleyicileri arasındadır.”

“GENÇLERİN DAHA AKTİF ROL OYNAMASI GEREKİR”

ICYF Başkanı Ayhan, alkol, tütün ve uyuşturucu gibi gençler arasında yaygınlaşan bağımlılıkların bazı İİT üyesi devletlerde gençlerin sağlığı için zorluk teşkil ettiğini, çocuk evliliğinin de bazı ülkelerde hala mevcut olduğunu söyledi.

İİT’ye üye devletler arasında gelir düzeyi farklılıklarının çok yüksek olduğu ülkeler bulunduğunu kaydeden Ayhan, “Küresel genç hareketsizlik oranı 2019’da yüzde 58,6 iken, İİT üyesi devletlerdeki gençlerde bu oran yüzde 61,3 oldu. 2019’da ortalama gençlerin yüzde 24,1’i istihdam, eğitim veya öğretimde değildi, bu oran küresel ortalamanın üzerindedir. Daha da kötüsü, 2019 yılında İİT üyesi devletlerde genç kadınların üçte birinden fazlası (yüzde 34,5) ne istihdam ne eğitim ne de öğretimde aktif rol almadı.” şeklinde konuştu.

Konuşmasında ICYF’nin 2020 faaliyetlerine değinen Ayhan, “İİT Gençlik Günü gibi birçok değerli projeyi hayata geçirerek milyonlarca gencimizin hayatına dokunma fırsatımız oldu. Bu süreçte toplamda 79 ülkenin katılımıyla 22’i online, 5’i fiziksel olmak üzere 27 projeyi hayata geçirdik. 2019 başından bugüne kadar 30 MoU ve iş birliği protokolüne, 4 İİT üye devlet bakanlıkları ile ikili anlaşmalara, 10 uluslararası kurum, 8 üniversite, 4 STK ve 4 devlet kurumu ile sözleşmeye imza attık.” dedi.

Kaynak;

https://haberver.me/dunya-gencligi-hakkinda-carpici-sonuclar-haberi/
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/islam-dunyasindaki-genclerin-sorunlari-icyfnin-raporunda-ele-alindi-41697507
https://www.adiyamanhaberi.com/disisleri-bakani-cavusoglu-iit-disisleri-bakanlari-genclik-konseyi-sanal-zirvenin-kapanis-toreninde-konustu/3063
http://www.jurnalhaber.com/haber/genel/oku/63357.html
http://www.bursahakimiyet.com.tr/haber/islam-dunyasindaki-genclerin-sorunlari-ele-alindi-465324.html
https://beyazhaberajansi.com/dunya-gencligi-hakkinda-carpici-sonuclar/
https://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/3048708-dunya-gencligi-hakkinda-carpici-sonuclar
https://magazinhabermerkezi.com/dunya-gencligi-hakkinda-carpici-sonuclar/
https://www.yenisafak.com/ekonomi/islam-dunyasindaki-genclerin-sorunlari-icyfnin-raporunda-3591215
https://beyazgazete.com/haber/2020/12/24/islam-dunyasindaki-genclerin-sorunlari-icyf-nin-raporunda-ele-alindi-5892401.html
https://www.haberler.com/islam-dunyasindaki-genclerin-sorunlari-icyf-nin-13821328-haberi/
https://www.haberofisi.com.tr/tr/haberler/yeni-safak/ekonomi/islam-dunyasindaki-genclerin-sorunlari-icyfnin-raporunda-ele-alindi-SY0S3F72SR3g
https://www.yeniakit.com.tr/haber/islam-dunyasindaki-genclerin-sorunlari-icyfnin-raporunda-ele-alindi-1487502.html
https://www.tgrthaber.com.tr/egitim/genclerin-yuzde-17-7si-okuma-yazma-bilmiyor-2760530
https://www.konhaber.com/haber-islam_dunyasindaki_genclerin_sorunlari_icyf_nin_raporunda_ele_alindi-1509992.html
http://turkish.shafaqna.com/TR/AL/5597993
https://www.agrihaberi.com/dunya-gencligi-hakkinda-carpici-sonuclar/3858
http://www.netmedya.com/?sayfa=haber&id=13821328
https://www.haberx.com/post/647555
http://www.telehaber.com/haberler/haber-13821328/
https://www.bigunhaber.com/dunya-gencligi-hakkinda-carpici-sonuclar.html
https://www.haber.com/islam-dunyasindaki-genclerin-sorunlari-icyfnin-raporunda-ele-alindi-487306/
https://www.sondakika.com/haber/haber-islam-dunyasindaki-genclerin-sorunlari-icyf-nin-13821328/
https://www.f5haber.com/hurriyet/islam-dunyasindaki-genclerin-sorunlari-icyfnin-raporunda-ele-alindi-5794393
http://gelevizyon.com/dunya-gencligi-hakkinda-carpici-sonuclar/
https://www.yenisafak.com/ekonomi/islam-dunyasindaki-genclerin-sorunlari-icyfnin-raporunda-ele-alindi-3591215
https://www.mushaberi.com/dunya-gencligi-hakkinda-carpici-sonuclar/2747
https://www.canakkalehaberi.com/dunya-gencligi-hakkinda-carpici-sonuclar/2966
https://www.bilecikhaberi.com/dunya-gencligi-hakkinda-carpici-sonuclar/3130
http://www.eskisehirgundem.com/?sec=1&newscatid=6&newsid=164672
http://www.eskisehirinsaattemizligi.com/index.asp?sec=3&newsid=164672
http://www.eskisehirdamlahaliyikama.com/index.asp?sec=3&newsid=164672
https://www.ajansturkhaber.com/haber/oku-67008.html
https://www.diyarbakirhaberi.com/dunya-gencligi-hakkinda-carpici-sonuclar/3294

OPINION
  • NEWSLETTER
  • Get The Latest News & Updates
LATEST
TWEETS
/icyf_official
  • 55 years ago